m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

locatie

Houthaven, Amsterdam

14 Bruggen voor de Houthaven - Verbinding tussen verleden en toekomst

Verburg Hoogendijk Architecten/Parklaan Landschapsarchitecten/Paul de Kort Beeldend Kunstenaar

Beeldkwaliteitplan Houthaven

Soeters Van Eldonk architecten

In het plan 14 Bruggen voor de Houthaven – verbinding tussen verleden en toekomst wordt het ‘Hollands Licht’ betrokken bij het stedenbouwkundig plan:

Door haar ligging aan het IJ heeft De Houthaven de potentie uit te groeien tot hét podium voor het internationaal vermaarde Hollandse Licht.

De open bouwplaats, te midden van alle nieuwbouw, is een continu veranderend stedelijk landschap. Deze veranderingen hebben effect op hoe het zonlicht ervaren wordt. Net zo bepalend, misschien wel belangrijker, zijn de verschillende locaties, stand van de zon en momenten van de dag.

Is dit alles zo specifiek dat juist in de Houthaven dit vermaarde Hollandsche Licht ervaren kan worden? Geïnspireerd door de werken van Cuyp, Van Ruisdael en Maris probeer ik hier een antwoord op te vinden.

HOLLANDS LICHT IN DE HOUTHAVEN

AMSTERDAMS KARAKTER

VRIJBUITERS EN DEFTIGE DAMES

LÜBECKBRUG

AMSTERDAMSE SCHOOLJONGENS

STOERE JONGENS

EILANDENRIJK

NIEUWE HOUTHAVEN

OUDE HOUTHAVEN

MEER STEDELIJK LANDSCHAP

error: Content is protected !!